Search

Patiënten Adviesraad RCMM

Het Radboud Center for Mitochondrial Medicine, afgekort RCMM, heeft sinds februari 2014 een eigen patiënten adviesraad. De patiënten adviesraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten die op de zorg van het RCMM zijn aangewezen.

De adviesraad denkt als onafhankelijk orgaan mee over onderwerpen die voor patiënten van RCMM van belang zijn en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Samenstelling

De patiënten adviesraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen, ouderorganisaties en uit patiënten en wordt bij voorkeur gevormd door de volgende ledenopbouw:

  • 2 volwassenen (>25jaar),
  • 2 jongvolwassenen (18-25jaar),
  • 2 tieners (12-17jaar),
  • 2 ouders.

Deze individuele leden nemen, in principe, voor een periode van 3 jaar zitting in de patiënten adviesraad. Nieuwe leden worden geworven via een openbare procedure en benoemd door het bestuur van het RCMM.

Doelstelling van de patiënten adviesraad

Doel van de patiënten adviesraad is een bijdrage te leveren aan de bevordering van de kwaliteit van de zorg binnen het RCMM. De patiënten adviesraad wil deze doelstelling bereiken door te adviseren over de ontwikkelingen in het RCMM vanuit het gemeenschappelijk belang van de patiënten. De patiënten adviesraad houdt zich niet bezig met individuele problemen en/of klachten. Klachten worden doorverwezen naar het klachtenbureau van het RadboudUMC.

De patiënten adviesraad houdt zich onder andere bezig met:

  • Het centraal stellen van de positie van de patiënt binnen het RCMM, waarbij de adviesraad de zorg bekijkt vanuit de ogen van de patiënt,
  • De patiënten adviesraad onderhoudt contacten met haar achterban, met de zorgprofessionals van het RCMM, de centrale PAR van het RadboudUMC en met relevante externe organisaties.

De patiënten adviesraad reageert en anticipeert op ontwikkelingen binnen het RCMM om doelmatigheid, patiëntgerichtheid en doeltreffendheid van de zorg aan de patiënten te verbeteren.

De leden van de patiënten Adviesraad komen minimaal drie maal per jaar bijeen voor overleg.

De patiënten adviesraad streeft ernaar zich te beperken tot de kern van het patiënten belang.